Zgodovina

 

Začetki kulturnega delovanja na Vrhpoljah

(Povzeto po knjigi Staneta Stražišarja, Moravška dolina, 1979)

Na Vrhpoljah je bil v okviru kulturne dejavnosti najprej ustanovljen pevski zbor, ki je imel prvi javni nastop leta 1907. Nekaj let pozneje je že uspešno delovalo prosvetno društvo.

Leta 1926 so zgradili prosvetni dom, istega leta pa je bilo društvo tudi uradno registrirano. Štelo je 92 članov. Uveljavila sta se predvsem pevski zbor in dramatika, knjižnici pa ni uspelo zaživeti.

Pevski zbor je nastopal pred vsemi dramskimi predstavami, na krajevnih in večjih proslavah na Moravškem. Gostovali so v Moravčah, Pečah, Dolskem, Lukovici, Krtini in Senožetih. Vsako leto so odigrali štiri ali pet dramskih del, skupaj več kot 35. Društvo je delovalo do leta 1965.

Po dveh desetletjih premora

Pobudo za ponovno ustanovitev Kulturnega društva Vrhpolje je leta 1986 na Krajevno skupnost Vrhpolje podal Slavko Kokalj. Želel je podariti rabljene inštrumente za tamburaški orkester, in ker je bila ideja dobro sprejeta, se je začel ustanovni postopek za registracijo KUD Vrhpolje.

Leto kasneje sta že začeli delovati dve sekciji, dramska skupina in tamburaški orkester, ki delujeta že skoraj 30 let. Trinajstim ustanovnim članom se je kmalu pridružilo približno 25 članov obeh sekcij. Društvo je polno zaživelo s krajem in krajani.

Danes

Tamburaški orkester vsako leto odigra dva večja koncerta in izvede številne manjše nastope, dramska skupina pa vsako leto pripravi novo igro. Redno poteka tudi tamburaška šola za mlade, zato se za podmladek ni bati.